Witamy na naszej stronie!

Prace renowacyjne Kaplicy Świętego Antoniego w Świlczy

      Wiosną 2019 r. rozpoczęto prace, których celem jest pełna renowacja techniczna i estetyczna kaplicy Św. Antoniego w Świlczy. Przygotowano niezbędną dokumentację, dokonano zgłoszeń i wpisów do rejestru zabytków oraz uzyskano zezwolenia na prace od nadzoru konserwatorskiego. Udało się terminowo przygotować dwa projekty i uzyskać dofinansowanie Podkarpackiego Konserwatora Zabytków i Samorządu Województwa Podkarpackiego. Na przełomie wiosny i lata ruszyły prace techniczno-remontowe. Rozpoczęło je osuszanie zawilgoconego budynku i wykonanie instalacji elektrycznej, aby mogły ją przykryć rekonstruowane tynki.
      Kolejny etap prac konserwacyjnych realizowany jest przez PICTURA AUREA LTD, tj. małżeństwo, Państwa Joannę Jasiewicz-Witczak i Roberta Witczaka z Łańcuta. Wykonują oni pełną konserwację techniczną i estetyczną polichromii i tablic epitafijnych w kaplicy zgodnie z programem prac, który szczegółowo obejmuje:
 • Wymianę zniszczonych desek sklepienia;
 • Zabezpieczenie wymienionych desek przed wilgocią;
 • Impregnację odsłoniętych pierwotnych desek i belek preparatem Holtz-Verfestigung;
 • Nabicie siatki podtynkowej;
 • Przeżyłowanie pęknięć;
 • Wzmocnienie wątku ceglanego przez nasączanie preparatem Silikatfestigen;
 • Odsalanie i zabezpieczanie przed wilgocią przez nanoszenie preparatu Sulfatexflussing;
 • Nałożenie warstwy izolacyjnej Silfatexschlamme;
 • Nałożenie pierwszej warstwy zaprawy wapienno-piaskowej z preparatem wzmacniającym Halfest;
 • Nałożenie drugiej warstwy zaprawy wapienno-piaskowej z preparatem wzmacniającym przyczepność Vorspitzmortel;
 • Położenie końcowej zaprawy wyrównawczej wapienno-piaskowej;
 • Gruntowanie zaprawy pod malowanie preparatem Hydrotitengrunt;
 • Oczyszczenie powierzchni malowidła;
 • Impregnację malowidła preparatem Kiesol;
 • Rekonstrukcja i punktowanie malowidła farbami firmy Remmers;
 • Oczyszczenie tablic epitafijnych metodami fizyko-chemicznymi i mechaniczne doczyszczanie;
 • Polerowanie powierzchni tarczami polerskimi (300, 600, 800);
 • Naniesienie na gorąco powłoki ochronnej z mikrowosku Cosmoloid H 80;
 • Polerowanie powierzchni przy użyciu filcu.

 •       Renowacja kaplicy ma być rozszerzona o instalację oświetlenia elektrycznego, rekonstrukcję dębowej mensy ołtarza, ułożenie posadzki, zabezpieczenie obiektu poprzez założenie stylizowanych krat w oknach i drzwiach oraz zewnętrzne malowanie budynku kaplicy. Organizatorzy przedsięwzięcia chcą równocześnie odrestaurować przelegający do kaplicy zabytkowy nagrobek Józefa Krupnickiego, zmarłego w 1861 r. dziedzica folwarku Woliczka. Zgodnie z umową i harmonogramem prace mają być wykonane do 15 października 2019 r.
        Pomysłodawcą i koordynatorem działań renowacyjno-restauratorskich jest Towarzystwo Przyjaciół Świlczy we współpracy z tutejszą Parafią Rzymskokatolicką. Misterne, ale i kosztowne prace konserwatorskie nie mogłyby być realizowane bez materialnego wsparcia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorządu Województwa Podkarpackiego, Samorządu Gminy Świlcza oraz prywatnych darczyńców, tj. rodziny Kirchnerów z Anglii i rodziny Błonarowiczów z Gliwic.

  Autor: Artur Szary (Prezes TPŚ)

  Odbiór prac konserwatorskich w kaplicy Kirchnerów w Świlczy

       Dużo działo się w Świlczy latem i jesienią na niwie podtrzymywania kultury materialnej i duchowej. Obfitość, a przy tym charakter i szerokie spektrum podejmowanych wyzwań są istotne dla wzmacniania poczucia tożsamości świlczan, budowania więzi lokalnej społeczności oraz relacji z Małą Ojczyzną.
        W pierwszy tygodniu września br. miał miejsce obiór części prac konserwatorskich i restauratorskich w kaplicy grobowej rodu Kirchnerów (Św. Antoniego) na cmentarzu w Świlczy. Ten etap renowacji został wykonany przez firmę p. Joanny Jasiewicz-Witczak z Łańcuta. Fundusze na konserwację kaplicy zostały pozyskane przez Towarzystwo Przyjaciół Świlczy i Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świlczy. Pochodzą one od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorządu Województwa Podkarpackiego, z darowizn rodziny Kirchnerów z Anglii, Błonarowiczów z Gliwic oraz z zasobów własnych TPŚ.

  Rozszerzenie prac związanych z renowacją zabytków

        Kolejny etap prac w kaplicy i na parafialnym cmentarzu realizowany był we współpracy Towarzystwa Przyjaciół Świlczy z Samorządem Gminy Świlcza oraz Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy zs. w Trzcianie. Rozpoczęła go renowację trzech zabytkowych nagrobków cmentarza w Świlczy: Józefa z Lubrańca Dąmbskiego (zm. 1835), Józefa Krupnickiego (zm. 1861) i ks. dr Juliusza Trandy(zm. 1883). Równolegle trwały uzupełniające prace konserwacyjne kaplicy Św. Antoniego (rodu Krupnickich i Kirchnerów).
       Jesienią trwały intensywne roboty związane z renowacją zabytków na wspomnianym cmentarzu. Najpierw udało się nam ustawić na wybetonowanym fundamencie elementy nagrobka ks. dr. Juliusza Trandy, świleckiego proboszcza i rektora przemyskiego seminarium. Dzięki pomocy członków TPŚ i miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej udało się m.in. rozebrać, w celu przygotowania odpowiedniego fundamentu, a następnie ustawić z powrotem kamienne elementy nagrobnego pomnika księdza Trandy. W prace zaangażowały się następujące osoby: Tomasz Biały, Adam Majka, Bartłomiej Majka, Maciej Majka, Marcin Miłek, Tadeusz Pachorek, Tadeusz Rzucidło, Dominik Rzeszutek, Paweł Ziaja, Marcin Żańczak, Anna Żarska i Tomasz Żarski.
       Na tym etapie prac konkretne działania dotyczące ratowania zabytków w Świlczy wsparł Wójt Gminy Świlcza, Adam Dziedzic. Prace budowlane wykonane zostały przez zespół kierowany przez Ryszarda Chmaja. Szczególne podziękowania, za profesjonalne wykonanie posadzki w kaplicy, należą się Stanisławowi Burdasiowi. Duży wkład pracy włożył także Andrzej Kozdęba, wykonawca instancji elektrycznej w kaplicy. Zasadnicze prace renowacyjne prowadził konserwator Adam Jasiewicz z Krakowa.

  Poświęcenie odnowionych nagrobków i kaplicy w Świlczy

       W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych Towarzystwo Przyjaciół Świlczy celebrowało poświęcenie odrestaurowanej Kaplicy oraz zabytkowych nagrobków. Poświęcenia dokonał ks. Antoni Czerak, proboszcz parafii Świlcza. W tym niecodziennym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych gminy, na czele z Wójtem Gminy Adamem Dziedzicem i Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Wanatem. Przybyli również zaproszeni goście, którzy w ciągu roku wspierali prace konserwatorskie, Andrzej i Paweł Kirchnerowie z Londynu, dr Andrzej Błonarowicz z Gliwic oraz prof. Barbara Judkowiak z Poznania. Na fetowanie tegorocznych działań renowacyjnych TPŚ zaproszenie przyjęli animatorzy bratniego Stowarzyszenia "Wspólnie dla Rudnej Wielkiej" na czele z Prezes Zarządu Olgą Rusin-Przywarą.

  Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków w Świlczy

       W dniu 1 listopada 2019 r., w Uroczystość Wszystkich Świętych, na cmentarzu parafialnym w Świlczy przeprowadzona została kwesta - zbiórka pieniędzy do puszek - na rzecz ratowania kolejnych zabytkowych nagrobków. Tegoroczną kwestę Towarzystwa Przyjaciół Świlczy (zbiórkę publiczną nr 2019/4662/OR) wsparli w ramach akcji wolontariackiej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Świlczy, „Strzelcy”, członkowie Oazy oraz Grupy Teatralnej TESPIS. Dzięki ofiarności parafian i gości odwiedzających w tym dniu cmentarz udało się uzyskać kwotę 4 858 złotych i 53 grosze. Z zebranych środków chcemy odrestaurować nagrobek Józefa Balickiego, brata bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego oraz najstarszy nagrobek cmentarza w Świlczy, klasycystyczny pomnik Aleksandra Tołasiewicza.

  Nostalgiczne spotkania w Świlczy

        Wakacje 2019 r. w Świlczy obfitowały w wiele niecodziennych wydarzeń. Naszą miejscowość odwiedziły ciekawe osobowości wywodzące swoje korzenie z tej ziemi i poszukujące swojej rodzinnej historii. Wśród nich był prof. Christopher J. Stanton specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej, wykładowca Uniwersytetu Floryda oraz pracownik MagLab - największego na świecie laboratorium silnego pola magnetycznego.
       Na przełomie sierpnia i września Świlczę odwiedziła także Jasia Lachcik z USA, bratanica bohatera spod Monte Cassino i Ankony, kawalera Orderu Virtuti Militari ppor. Franciszka Lachcika. Jej wizyta w rodzinnej wsi była okazją do rozmowy o życiu potomków emigrantów ze Świlczy w Ameryce oraz do podarowania jej świeżego, tegorocznego wydania kolejnej monografii naszej wsi.
       W podobnym duchu doszło do spotkania z dr. Januszem Jabłońskim, świlczaninem, który od wielu lat mieszka i pracuje we Wrocławiu. Doktor Jabłoński zechciał podzielić się cennymi wspomnieniami dotyczącymi historii naszej wsi w XX w. Wyraził wolę podzielnia się, za pośrednictwem TPŚ, pamiątkowymi fotografiami i dokumentami dotyczącymi biografii jego ojca Bronisława Jabłońskiego ps. „Sroka”, żołnierza Armii Krajowej Placówki „Świerk” oraz wuja, Józefa Czyrnika, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 r. i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, marynarza poległego na storpedowanym ORP „Dragon” w 1944 r.

  Kontakt: Towarzystwo Przyjaciół Świlczy, 36-072 Świlcza 152A, tps-kontakt@wp.pl