Witamy na naszej stronie!

Działania podejmowane przez TPŚ

Zabezpieczenie nagrobka ks. Juliusza Trandy (2003)
     Sam pomnik - postument z wapienia, zwieńczony krzyżem, nie był jeszcze w najgorszej kondycji (wystarczyło dokleić ruszający się krzyż i zamocować na nim figurkę Chrystusa). Znacznie gorzej było z inskrypcją. Z dużą trudnością udało się ustalić, kto w grobie tym leży, gdyż czytelne było jedynie nazwisko: „TRANDA”. Analiza źródeł, parafialnych ksiąg zmarłych (libri mortuorum), materiałów z przemyskiego Archiwum Archidiecezjalnego i najstarszych egzemplarzy rzeszowskiej prasy pozwoliła na odtworzenie informacji o czcigodnym zmarłym, spoczywającym pod obeliskiem. Zadanie to podjęte zostało prawie w ostatniej chwili. Zebrane informacje i znaleziona przypadkowo podczas kwerendy archiwalnej w Przemyślu fotografia księdza, stały się bodźcem do odrestaurowania nagrobka.


Odzyskanie i restauracja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z przełomu XVII/XVIII w. (2003)
     W ciągu dziesięcioleci obraz Maryi uległ poważnym uszkodzeniom i w bardzo złym stanie technicznym został przekazany Składnicy Zabytków Ruchomych przy Muzeum - Zamku w Łańcucie. Stało się to w roku 1962. Tam, zabezpieczony przed dalszą destrukcją, przeleżał na magazynowej półce cztery dziesięciolecia. W 2003 roku, dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Świlczy, przy współpracy z Urzędem Gminy Świlcza, został zwrócony parafii. Renowacji obrazu podjęła się Urszula Brzozowska - Drozdowicz z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki przy Muzeum - Zamku w Łańcucie.


Renowacja zabytkowej XVII-wiecznej chrzcielnicy (2004/2005)
     Misternego dzieła odnowienia chrzcielnicy podjęła się Izabela Rządeczka-Juga ze Świlczy-Kamyszyna, konserwatorka zabytków. Ponad rok trwały prace zabezpieczania i renowacji. Trud się opłacił!


Upamiętnienie bł. ks. Jana Balickiego (2006)
     Na centralnym palcu Świlczy, przed urzędem gminy i szkołą stanął kamień z tablicą poświęconą pamięci błogosławionego Jana Wojciecha Balickiego, kapłana. Fundatorem i głównym organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Gminy Świlcza oraz Towarzystwo Przyjaciół Świlczy.


Udział w renowacji zewnętrznej kaplicy grobowej rodziny Krupnickich i Kirchnerów (2009/2010)
     Jest ona zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego do dziś nagrobka Józefa, dziedzica Woliczki. Fundatorem kaplicy był syn Józefa, Antoni Stanisław Krupnicki (stąd ołtarz i obraz poświęcony patronowi, św. Antoniemu z Padwy).


Plenerowa ekspozycja pt. „Kościół ŚŚ. Szymona i Judy Tadeusza 1636-1967” (2011)
     Na przęsłach kościelnego ogrodzenia zainstalowano plansze, a na nich reprodukcje kilkudziesięciu archiwalnych fotografii, schematów i tekstów opowiadających ponad trzystuletnie dzieje parafialnej świątyni.


Upamiętnienie płk. Leopolda-Lisa Kuli i jego rodziców (2012)
     Tego świąteczno-niedzielnego przedpołudnia została odsłonięta tablica poświęcona pamięci wielkiego bohatera niepodległościowych walk, pułkownika Leopolda Lisa-Kuli.


Zorganizowanie cyklu spotkań historycznych pt. „W historii ukryte, w fotografii zachowane…” (2015)”
       Wspólną inicjatywą Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzciane oraz Towarzystwa Przyjaciół Świlczy było przygotowanie historycznych wieczorów w sali widowiskowej „Domu Strażaka”. Organizatorzy wyszli z nową ofertą popularyzowania dziejów małej ojczyzny, jaką jest ta rzeszowska wieś i parafia.


Upamiętnienie kpt. Franciszka Wątroby (2015)
       W PRL o bitwie nie wspominano, zafałszowując prawdziwą historię Polski i Polaków, a sowiecka propaganda próbowała zniszczyć wszelkie ślady ich obecności na swoich ziemiach. Pod Dytiatynem zginął m.in. kpt. Franciszek Wątroba. Miał 27 lat. Pochodził ze Świlczy.

<


Druga plenerowa ekspozycja pt. „Czyn niepodległościowy świlczan” (2015/2016)
       W październiku 2015 r. została zainstalowana plenerowa wystawa archiwalnych fotografii pod tytułem: „O niepodległość i granice Polski” opowiadająca o zmaganiach niepodległościowych świlczan w 1. poł. XX w. Ekspozycja korespondowała tematycznie z uroczystością upamiętniania kpt. Franciszka Wątroby. Można było ją oglądać przez kolejne miesiące 2015/2016 r.


Zorganizowanie historycznych wykładów prof. Andrzeja Nowaka z Krakowa (2016)
       Andrzej Nowak jest historykiem i publicystą, profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Polskiej Aka-demii Nauk. Pełni obowiązki kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prywatnie profesor Andrzej Nowak jest synem świlczanina śp. Antoniego Nowaka, a więc przyjazd do Świlczy miał charakter wizyty w rodzinnych stronach, skąd wywodzą ród jego przodkowie.


Zorganizowanie historycznych wykładów prof. Andrzeja Nowaka z Krakowa (2018)
       11 maja 2018 r. Świlczę po raz kolejny odwiedził prof. Andrzej Nowak z Krakowa. Pierwsze kroki na ziemi rodzinnej swoich przodków skierował na cmentarz. Tam przed pamiątkową tablicą kpt. Tadeusza Kirchnera złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów i oddał hołd bohaterowi, który walczył i oddał życie za niepodległą Polskę.


Pierwsza odsłona cyklu bilbordów na stulecie Niepodległości (2018/2019)
       Na trwale zamocowanej konstrukcji ma miejsce cykliczna aktualizacji bilboardów. Drugi z nich (maj 2018 r.) został poświęcony oficerom ze Świlczy - ofiarom katyńskiej zbrodni, tj. kpt. Tadeuszowi Kirchnerowi, kpt. Walentemu Rzucidło i ppor. Józefowi Skrzypkowi. W listopadzie 2018 r. zainstalowano bilboard ukazujący ruch oporu w Świlczy w latach 1939-1945, a w kwietniu 2019 r. ukazano wielowiekowe dzieję parafii Świlcza.


II Bieg Ulicami Świlczy. Memoriał kpt. T. Kirchnera (2018)
       Ponad sto dzieci ze Świlczy i okolicznych miejscowości rywalizowało na dystansach 1 i 2 km. w koszulkach opatrzonych wizerunkiem wielkiego sportowca i oddanego Ojczyźnie żołnierza. W kategorii Open startowali także dorośli, dla których przygotowana była malownicza trasa drogami górnej części wsi.


Przeprowadzenie kwesty na ratowanie zabytków cmentarza w Świlczy (2018)
       W uroczystość Wszystkich Świętych przeprowadzona została kwesta na pierwszy potrzebujący pilnego remontu nagrobek ks. Ignacego Węgrzynowskiego.


Renowacja obrazu świętego Antoniego z kaplicy rodu Kirchnerów (2019)
       Większość prac restauratorskich przeprowadzona została przez p. Joannę Jasiewicz-Witczak w jej pracowni w Łańcucie. Trzeba było oczyścić i zabezpieczyć blachę obrazu, usunąć ześlepnięty werniks i wtórne nawarstwienia, wykonać punktowania ubytków warstwy malarskiej, a na koniec nałożyć ochronny i wyrównujący werniks.


Finał unijnego projektu i monografia Świlczy (2019)
       Na zakończenie spotkania rozdawana była nieodpłatanie książka Artura Szarego pt. „Świlcza. Czasy, ludzie, historia”. W kolejną niedzielę, 2 czerwca, wśród mieszkańców Świlczy rozdysponowana została pozostała część nakładu publikacji.


III Bieg Ulicami Świlczy. Memoriał kpt. T. Kirchnera (2019)
       Sportową część Memoriału kpt. T. Kirchnera stanowiła trzecia edycja Biegu ulicami Świlczy. Pomimo deszczowej pogody świlecki stadion już przed godziną 12.00 wypełnił się uczestnikami i kibicami sportowych zmagań. Ponad 150 dzieci i blisko 70 osób dorosłych wystartowało w czerech kategoriach na dystansach 600 i 1200 metrów (dzieci) oraz na 5 i 10 km (dorośli). Sygnały startowe dawał gość honorowy memoriału, syn Kapitana T. Kirchnera, p. Jerzy Kirchner z Londynu.


Renowacja zabytkowego nagrobka ks. prałata Ignacego Węgrzynowskiego (2019) - Upamiętnienie
       W wigilię jednego z największych świąt katolickich, Uroczystości Bożego Ciała, 19 czerwca 2019 r. odbyło się poświecenie odrestaurowanego nagrobka czcigodnego kapłana, długoletniego proboszcza Świlczy, osoby wielce zasłużonej dla Ojczyzny i Kościoła, ks. prałata Ignacego Węgrzynowskiego. W upamiętnienie ks. Węgrzynowskiego w 105 rocznicę jego śmierci wpisały się msza św. oraz patriotyczna uroczystość na cmentarzu parafialnym.


Kontakt: Towarzystwo Przyjaciół Świlczy, 36-072 Świlcza 152A, tps-kontakt@wp.pl