Wiosną 2019 r. rozpoczęto prace, których celem jest pełna renowacja techniczna i estetyczna kaplicy Św. Antoniego w Świlczy. Przygotowano niezbędną dokumentację, dokonano zgłoszeń i wpisów do rejestru zabytków oraz uzyskano zezwolenia na prace od nadzoru konserwatorskiego. Udało się terminowo przygotować dwa projekty i uzyskać dofinansowanie Podkarpackiego Konserwatora Zabytków i Samorządu Województwa Podkarpackiego. Na przełomie wiosny i lata ruszyły prace techniczno-remontowe. Rozpoczęło je osuszanie zawilgoconego budynku i wykonanie instalacji elektrycznej, aby mogły ją przykryć rekonstruowane tynki.

Kolejny etap prac konserwacyjnych realizowany jest przez PICTURA AUREA LTD, tj. małżeństwo, Państwa Joannę Jasiewicz-Witczak i Roberta Witczaka z Łańcuta. Wykonują oni pełną konserwację techniczną i estetyczną polichromii i tablic epitafijnych w kaplicy zgodnie z programem prac, który szczegółowo obejmuje:

 • Wymianę zniszczonych desek sklepienia;
 • Zabezpieczenie wymienionych desek przed wilgocią;
 • Impregnację odsłoniętych pierwotnych desek i belek preparatem Holtz-Verfestigung;
 • Nabicie siatki podtynkowej;
 • Przeżyłowanie pęknięć;
 • Wzmocnienie wątku ceglanego przez nasączanie preparatem Silikatfestigen;
 • Odsalanie i zabezpieczanie przed wilgocią przez nanoszenie preparatu Sulfatexflussing;
 • Nałożenie warstwy izolacyjnej Silfatexschlamme;
 • Nałożenie pierwszej warstwy zaprawy wapienno-piaskowej z preparatem wzmacniającym Halfest;
 • Nałożenie drugiej warstwy zaprawy wapienno-piaskowej z preparatem wzmacniającym przyczepność Vorspitzmortel;
 • Położenie końcowej zaprawy wyrównawczej wapienno-piaskowej;
 • Gruntowanie zaprawy pod malowanie preparatem Hydrotitengrunt;
 • Oczyszczenie powierzchni malowidła;
 • Impregnację malowidła preparatem Kiesol;
 • Rekonstrukcja i punktowanie malowidła farbami firmy Remmers;
 • Oczyszczenie tablic epitafijnych metodami fizyko-chemicznymi i mechaniczne doczyszczanie;
 • Polerowanie powierzchni tarczami polerskimi (300, 600, 800);
 • Naniesienie na gorąco powłoki ochronnej z mikrowosku Cosmoloid H 80;
 • Polerowanie powierzchni przy użyciu filcu.

Renowacja kaplicy ma być rozszerzona o instalację oświetlenia elektrycznego, rekonstrukcję dębowej mensy ołtarza, ułożenie posadzki, zabezpieczenie obiektu poprzez założenie stylizowanych krat w oknach i drzwiach oraz zewnętrzne malowanie budynku kaplicy. Organizatorzy przedsięwzięcia chcą równocześnie odrestaurować przelegający do kaplicy zabytkowy nagrobek Józefa Krupnickiego, zmarłego w 1861 r. dziedzica folwarku Woliczka. Zgodnie z umową i harmonogramem prace mają być wykonane do 15 października 2019 r.

Pomysłodawcą i koordynatorem działań renowacyjno-restauratorskich jest Towarzystwo Przyjaciół Świlczy we współpracy z tutejszą Parafią Rzymskokatolicką. Misterne, ale i kosztowne prace konserwatorskie nie mogłyby być realizowane bez materialnego wsparcia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorządu Województwa Podkarpackiego, Samorządu Gminy Świlcza oraz prywatnych darczyńców, tj. rodziny Kirchnerów z Anglii i rodziny Błonarowiczów z Gliwic.

Autor:
Artur Szary (Prezes TPŚ)


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...