Nie pragnę wcale, byś była wielka
Zbrojna po zęby od morza do morza
I nie chcę także, by Cię uważano
Za perłę świata i wybrankę Boga

Chcę tylko domu w Twoich granicach
Bez lokatorów stukających w ściany
Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać
O sprawach, które wszyscy znamy.

(Leszek Wójtowicz)

Świętowanie Niepodległości ma w naszej Ojczyźnie radosny, ale jednocześnie poważny, melancholijny, przepełniony zadumą koloryt. Jak co roku, 11 listopada, w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność gminy Świlcza godnie uczciła to wielkie święto. W tym roku uroczystości zorganizowane w Świlczy miały status obchodów gminnych, stąd ich szczególnie podniosły charakter.

2022.11.11 niepodleglosc 09Ich oficjalna część, zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz Towarzystwo Przyjaciół Świlczy i kierowana przez Prezesa Towarzystwa, Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” mł. insp. Artura Szarego, rozpoczęła się na placu przed Urzędem Gminy Świlcza, gdzie po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, przy dźwiękach werbla złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą postać płk. Leopolda Lisa-Kuli wywodzącego swoje korzenie z naszej miejscowości.

Następnie uczestnicy udali się na cmentarz parafialny, gdzie miała miejsce ceremonia poświęcenia odremontowanego staraniem TPŚ, przy wsparciu samorządu gminy Świlcza, Grobu Nieznanego Żołnierza. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii, ks. kanonik Antoni Czerak.

2022.11.11 niepodleglosc 24W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Władz Gminy, na czele z Wójtem Adamem Dziedzicem, sołtys Świlczy Pan Adam Mazur, Dyrektor GCKSiR Adam Majka, członkowie Kapituły Wielkiego Godła Świleckiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Dyrekcja, Zuchy i Harcerze Szkoły Podstawowej w Świlczy, Dyrektorzy wszystkich szkół działających na terenie gminy wraz z pocztami sztandarowymi, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Świlczy, a także zgromadzeni mieszkańcy naszej miejscowości. Uroczystość na cmentarzu poprowadziła instruktorka Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Karolina Salach. Oprawę wojskową zapewniła młodzież strzelecka z III Kompanii Świlcza, Bratkowice i Trzciana Związku Strzeleckiego Strzelec im. J. Piłsudskiego pod dowództwem mł. insp. Artura Szarego. Warto zauważyć i docenić fakt, że część strzelców prezentowała mundury historyczne, co miało ogromny walor widowiskowy, ale także edukacyjny. Uczestnicy wysłuchali odczytany przez Artura Szarego apel poległych. Przywołano w nim nazwiska świlczańskich Bohaterów, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Ojczyzny, nierzadko składając na jej ołtarzu ofiarę życia. Następnie przedstawiciele władz gminy, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świlczy, a także sołectwa i TPŚ złożyli wieńce i zapalili znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza, na symbolicznej mogile por. Wiktora Błażewskiego „Orlika”, na grobie płk. Józefa Kokoszki, przed kaplicą Rodzin Krupnickich i Kirchnerów upamiętniającą postać kpt. Tadeusza Kirchnera, a także przed wmurowaną w ścianę kościoła tablicą poświęconą kpt. Franciszkowi Wątrobie.

2022.11.11 niepodleglosc 39Po zakończeniu patriotycznej części obchodów uczestnicy udali się na uroczystą mszę świętą odprawioną w kościele parafialnym w Świlczy. Podniosły charakter mszy, jak i całej uroczystości, szczególnie podkreślała oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Dętej z Grodziska Dolnego.

Następnie uczestnicy wydarzenia przy dźwiękach orkiestry przemaszerowali do Szkoły Podstawowej w Świlczy, gdzie, po odśpiewaniu hymnu, powitaniu przez Dyrektora szkoły, dra Grzegorza Patrusia i wystąpieniu Wójta Gminy, Adama Dziedzica, odbyła się przygotowana przez nauczycieli i uczniów szkoły uroczysta akademia. Był to niezwykle przejmujący montaż słowno – muzyczny, pozwalający na przypomnienie sobie najbardziej znanych utworów patriotycznej polskiej poezji, a także przepięknych pieśni w wykonaniu szkolnego chóru.

Niepodległość Polski zawsze była okupiona wielką pracą, staraniem i poświęceniem wielu pokoleń. To historia klęsk i zwycięstw, to rzesze patriotów walczących o utrzymanie świadomości narodowej, a także niezliczone ofiary z życia. Ta praca i te ofiary nie mogą być zapomniane, dlatego w naszej miejscowości, jak i w całej Polsce, staramy się celebrować Święto Niepodległości, nadając mu należytą oprawę.

Tekst: Anna Żarska (TPŚ)
Zdjęcia: Leszek Sądek


Zapraszamy do galerii zdjęć