ŚWILCZA zarys dziejów do roku 1945 za szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji hitlerowskiej, Rzeszów 1995