Kasa Stefczyka

Kasa Stefczyka

W latach 80. XIX wieku powstała w Świlczy kasa pożyczkowa. Była to agenda gminy a jej istnienie i wysokość wkładu pieniężnego skrzętnie odnotowywały Szematyzmy galicyjskie. W 1884 roku świlczanie dysponowali kwotą 821 złotych reńskich i 35 centów.

W kilka lat później została założona kasa typu Raiffeisena. Jej pomysłodawcą i organizatorem był kierownik szkoły Franciszek Synowiec, szwagier ówczesnego proboszcza ks. Ignacego Węgrzynowskiego. Była to wiejska spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa. Skupiała włościan, miejscowych nauczycieli i księży. Ze swego założenia miała przeciwdziałać nędzy i lichwiarskim pożyczkom żydowskim. Wspierała przedsiębiorczość i oddolne inicjatywy społeczne. W 1924 roku przyjęła nazwę Kasy Stefczyka (po śmierci Franciszka Stefczyka, pierwszego założyciela takiej kasy w Galicji).

Kasa Stefczyka cieszyła się dużym zaufanie świlczan. Świadczą o tym liczne wpłaty i różnorodność kont związanych np. z planowaną budową nowego kościoła i zaopatrzeniem jego wieży w nowy zegar („fundusz na zegar na wieży w nowym kościele"), fundusze szkolne, gminne, emigrantów z Ameryki itp.

Wiejska spółdzielnia oszczędnościowo-kredytowa ściśle i skutecznie współdziałała z miejscowym Kółkiem Rolniczym. W Świlczy zostało ono złożone w 1902 roku przez wspomnianego Franciszka Synowca i księdza wikarego Franciszka Wilczewskiego. Niebawem założono także sklep kółkowy rywalizujący z wszędobylskimi sklepikami żydowskimi.

Źródło: A. Szary, Dzieje wsi Świlcza w czasach nowożytnych, Świlcza 2002