Wielka akcja poszukiwania źródeł historii Świlczy

Rozpoczynamy wielką akcję poszukiwania i archiwizowanie źródeł historycznych wsi Świlcza.
Naszym celem jest stworzenie elektronicznej bazy danych. Dalszą konsekwencją podjętych działań będzie powstanie nowej, pełniejszej monografii naszej wsi.

Forma archiwizacji i warunki późniejszego wykorzystania źródeł zostanie indywidualnie ustalona.

                                                                                                                        Redakcja