Źródła genealogiczne

    Podstawowymi źródłami do poszukiwań genealogicznych są ksiegi metrykalne. Kościół katolicki od czasu Soboru Trydenckiego (1545-1563) prowadził w miarę regularne zapisy urodzeń, zgonów oraz zaślubin. Do lat 80. XVIII w. proboszczowie zapisywali informacje metrykalne w sposób dość indywidualny. Niestety do naszych czasów nie przetrwały księgi zapisywane w systemie i stylu staropolskim. Tuż przed II wojną światową zostały one przesłane z poszczególnych parafii diecezji przemyskiej, do archiwum biskupiego w Przemyślu. Stąd wywieźli je sowieci podczas wojny. To, co miało uratować księgi, ironią losu, doprowadziło do ich utraty.
    W latach 80. XVII Austriacy wprowadzili w Galicji nowy styl, tzw. tabelaryczny, prowadzenia zapisów. W Świlczy pierwsze księgi według nowego stylu zaczęto prowadzić w 1787 roku. W świleckich zbiorach parafialnych znajduje się komplet metryk (księgi urodzonych, zmarłych i zaślubionych) od 1787 r. do czasów współczesnych.
Mniej więcej od połowy XIX wieku księgi te były prowadzone w kilku egzemplarzach. Kopii metryk parafii Świlcza można poszukiwać w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu, Archiwum Państwowym w Rzeszowie oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świlczy.
    Do genealogicznych poszukiwań potrzeba odrobiny znajomości języka łacińskiego, nieco więcej determinacji w odczytywaniu różnych, często niedbałych, stylów pisma księży. Potrzebna jest przede wszystkim dobra metoda gromadzenia zdobytych informacji. Można wykorzystać stary i sprawdzony system zapisywania danych na niewielkich, luźnych kratkach (fiszkach). Można posłużyć się technologiami komputerowymi. W tym celu należy stworzyć bazę danych w programie Microsoft Access lub wykorzystać dedykowane programy genealogiczne np. Family Tree Maker.
Redakcja