W niedzielne popołudnie, 26 maja 2019 r. miała miejsce finałowa gala projektu pt. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Świlcza poprzez zakup strojów ludowych regionu rzeszowskiego oraz wydanie publikacji” o historii Świlczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

96. 2019 Realizacja projektuUroczystość odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Świlczy. Dla uczestników wydarzenia wystąpił zespół „Pułanie” w nowozakupionych strojach. Miały też miejsce prelekcje poświęcone historii i współczesności Świlczy. Pierwszy z prelegentów, Marek Stefanowicz, Dyrektor Lokalnej Grupy Działania TRYGON przypomniał specyfikę działań i charakter wsparcia, jakiego udziela kierowana przez niego instytucja, co było szczególnie istotne w kontekście przegotowywanych naborów i nowych projektów dofinansowań. Anna Żarska jako filolog – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, a przy tym członkini TPŚ uczestnicząca w pracach redakcyjnych nad monografią przedstawiła recenzję i zarekomendowała uczestnikom spotkania nową publikację poświęconą Świlczy. Podsumowując niedzielne spotkanie Wójt Gminy Adam Dziedzic podziękował Towarzystwu, a w szczególny sposób animatorom działań kulturalnych i społecznych, których efektem była finalizacja opisywanego projektu. Na zakończenie spotkanie rozdawana była nieodpłatanie książka Artura Szarego pt. „Świlcza. Czasy, ludzie, historia”. W kolejną niedzielę, 2 czerwca, wśród mieszkańców Świlczy rozdysponowana została pozostała część nakładu publikacji. Należy uzupełnić, iż pozyskane w projekcie środki w kwocie 50 tys. zł. zostały wydatkowane w następujący sposób: koszt wydania publikacji 20 tys. zł, koszt zakupu strojów ludowych 30 tys. zł.

Artur Szary