28 kwietnia 2019 r. na niedzielną prymarię przybyli do świleckiej świątyni nie tylko parafianie, ale i goście w osobach przedstawicieli samorządu terytorialnego i miejscowych organizacji społecznych, na czele z Wójtem Gminy Adamem Dziedzicem i radnym rady powiatu Tadeuszem Pachorkiem – jednocześnie Wiceprezesem Zarządu TPŚ. Przybyła niemalże w komplecie rodzina Kirchnerów z Anglii z synem i synową Kapitana, tj. Jerzym i Jadwigą Kirchnerami, ich dziećmi i wnukami oraz spokrewnioną rodziną Błonarowiczów ze Śląska. Uroczystość zaszczycili także darczyńcy, dzięki którym udało się dokonać renowacji technicznej i estetycznej obrazu.

Mszę św. w intencji kpt. Tadeusza Kirchnera, mistrza Polski w lekkoatletyce i ofiarę katyńskiej zbrodni, odprawił ks. kan. Antoni Czerak, proboszcz. On też dokonał poświecenia odresturowanego obrazu i przewrócenia go do kultu w parafii. Po mszy przed kaplicą Kirchnerów, na której znajduje się epitafijna tablica Kapitana, odbyła się ceremonia z udziałem strzelców i harcerzy. Odczytany został Apel pamięci, a wójt Adam Dziedzic przypomniał postać bohaterskiego żołnierza, oficera i wybitnego sportowca, który swój ród wywodził ze Świlczy i który w swej niezwykłej biografii pozostawił nam przesłanie, jak kochać Ojczyznę i jak jej służyć – być patriotą  poprzez swoje pasje: pracę społeczną i doskonalenie własnych talentów.

Przed tablicą pamięci zostały złożone wiązanki kwiatów od samorządu gminy Świlcza, rodziny Kirchnerów z Londynu, rodziny Błonarowiczów z Gliwic oraz od Towarzystwa Przyjaciół Świlczy.Sportową część Memoriału kpt. T. Kirchnera stanowiła trzecia edycja Biegu ulicami Świlczy. Pomimo deszczowej pogody świlecki stadion już przed godziną 12.00 wypełnił się uczestnikami i kibicami sportowych zmagań. Ponad 150 dzieci i blisko 70 osób dorosłych wystartowało w czerech kategoriach na dystansach 600 i 1200 metrów (dzieci) oraz na 5 i 10 km (dorośli). Sygnały startowe dawał gość honorowy memoriału, syn Kapitana T. Kirchnera, p. Jerzy Kirchner z Londynu.

Sportowa rywalizacja wyłoniła najlepszych biegaczy. Zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy. Na sportowców, którzy osiągnęli najlepsze wyniki czekały puchary, statuetki, nagrody pieniężne, a na wszystkich uczestników medale i upominki. Sponsorami głównych nagród byli: Jadwiga i Jerzy Kirchnerowie, Ewa i Andrzej Kirchnerowie, Piotr Kirchner, Paweł Kirchner, Jolanta i Łukasz Kirchnerowie, Bogusława i Jakub Ślączka (firma meblarska JAKER), Halina i Leszek Boczkaj (firma BONES), Jan Szeliga oraz Magdalena i Robert  Lisowscy. Upominki dla dzieci ufundowali m.in.: rzeszowski oddział Narodowego Banku Polskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Świlczy, kino HELIOS oraz Ewa i Artur Szary. Szczególnie pomocnym sponsorem biegu okazała się firma MARMA POLSKIE FOLIE, która bezpłatnie przekazała taśmy zabezpieczające oraz izotermiczne folie NRC dla wszystkich sportowców - uczestników wydarzenia. Dzięki uprzejmości Pani Prezes Marty Półtorak mogliśmy przez kilkanaście dni  korzystać z trzech reklam ledowych na terenie Rzeszowa, zachęcających do udziały w memoriale i biegu.

Do współpracy włączyły się lokalne organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Koordynacja i prowadzenie imprezy pozostawały w gestii Dyrektora GCKSiR Adma Majki oraz pomysłodawcy jej sportowej części, członka TPŚ Tomasza Białego. Patronat honorowy III Biegu ulicami Świlczy. Memoriału kpt. T. Kirchnera objął Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.

Artur Szary 


Zapraszamy do galerii zdjęć