Z końcem marca 2019 roku staraniem Towarzystwa Przyjaciół Świlczy odrestaurowany został obraz „Świętego Antoniego z Padwy”, stanowiący wyposażanie kaplicy grobowej rodziny Kirchnerów znajdującej się na tutejszym cmentarzu.

Większość prac restauratorskich przeprowadzona została przez p. Joannę Jasiewicz-Witczak w jej pracowni w Łańcucie. Trzeba było oczyścić i zabezpieczyć blachę obrazu, usunąć ześlepnięty werniks i wtórne nawarstwienia, wykonać punktowania ubytków warstwy malarskiej, a na koniec nałożyć ochronny i wyrównujący  werniks.

Koszt renowacji w wysokości 4 tys. złotych został sfinansowany przez p. Jerzego Kirchnera wraz rodziną z Anglii, a także pp. Annę i Bogdana Kaszubów oraz Marię i Zenona Kaszubów. Ramę obrazu odnowili bezpłatnie pp. Stanisław Nowak i Mirosław Kawecki ze Świlczy, członkowie Towarzystwa. Postument pod obraz wykonał, również bezpłatnie, p. Wojciech Bialic. Do czasu odnowienia zabytkowej kaplicy „Święty Antoni” będzie miał swoje miejsce w bocznej nawie świleckiego kościoła.

Artur Szary 


Zapraszamy do galerii zdjęć