Tegoroczna, piąta już kwesta TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚWILCZY na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Świlczy zakończyła się sukcesem. Dzięki zaangażowaniu członków TPŚ i ofiarności darczyńców udało się zebrać 5 571 złotych i 98 groszy. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na realizację drugiej części kosztownej renowacji grobowca rodziny Dąmbskich, w którym spoczywa dwóch uczestników powstań narodowych (1830 i 1863 r.).

W dzieło odnowienia nagrobnego pomnika i renowacji ogrodzenia hrabiów Dąmbskich w Świlczy włączyli się w tym roku przedstawiciele STOWARZYSZENIA „Wspólnie Dla Rudnej Wielkiej”, kwestując na swoim parafialnym cmentarzu i uzyskując sumę 3 624 złotych i 16 groszy.

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie!

Zarząd TPŚ


Zapraszamy do galerii zdjęć