28 lipca 2022 r. na cmentarzu w Świlczy rozpoczęły się prace rozbiórkowe zasadniczej części grobowca rodziny Dąmbskich - ważny etap renowacji.

Wydatną nieodpłatną pomoc w tym przedsięwzięciu okazał Pan Zdzisław Pachorek - lokalny przedsiębiorca, członek TPŚ.
Prace rozbiórkowo-ziemne prowadzi ekipa Pana Ryszarda Chmaja oddelegowana przez Samorząd Gminy Świlcza.
Serdecznie dziękujemy!

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Świlczy


Zapraszamy do galerii zdjęć...