W sobotę 14 maja br. wolontariusze z Towarzystwa Przyjaciół Świlczy zaangażowali się w prace porządkowe i odkrywkowe przy grobowcu rodziny Dąmbskich h. Godziemba, który zlokalizowany jest na cmentarzu parafialnym w Świlczy.

Prace ogrodowo-ziemne, tj. wycięcie przerośniętego krzewu, który zagradzał alejkę i przesłaniał wejście do krypt grobowca oraz odkrywki, pozwalające ocenić rozległość i stan techniczny zachowanych krypt, były konieczne w związku z przygotowywaną renowacją postumentu z krzyżem oraz rewitalizacją ogrodzenia i otocznia grobu.

Prace renowacyjne mają rozpocząć się w połowie czerwca br. Odnowienie nagrobnego pomnika zostanie sfinansowane ze środków Instytutu Pamięci Narodowej, w grobie Dąmbskich spoczywa bowiem dwóch weteranów powstań narodowych XIX w.: Stanisław Trzecieski h. Strzemię (1808-1855) i Józef Dąmbski h. Godziemba (1835-1869).

Pomoc w pracach renowacyjnych i rewitalizacyjnych, których inicjatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Świlczy, zadeklarował zarówno Wójt i Samorząd Gminy Świlcza, jak p. Barbara Judkowiak z Poznania, potomkini spoczywających tu antenatów.

Artur Szary
Fotografie: T. Rzucidło, A. Szary


Zapraszamy do galerii zdjęć...