Artur Szary
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Świlczy
Moderator i założyciel strony

Świlcza jest starą, sześćsetletnią osadą, której korzenie sięgają XIV stulecia. Jej pierwotna nazwa brzmiała Svincza. Od początku swego istnienia Świlcza związana była z Rzeszowem. Należała ona do roz...
Wniosek gminy Świlcza z zadaniem „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń – etap II” znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinanso...
Reportaż por. Wiktor Błażewski Orlik Kliknij, aby odtworzyć nagranie

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Świlczy
mail: tps-kontakt@wp.pl

Adres:

Świlcza 152A
36-072 Świlcza

Facebook

Nr konta bankowego:

73 9159 1023 2005 5003 1748 0001
BS Głogów Młp. O/Świlcza