Wniosek gminy Świlcza z zadaniem „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń – etap II” znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie z terenu województwa podkarpackiego, które otrzymają dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Cmentarz w ŚwilczyW ramach projektu planowane są następujące zadania:

  • Wykonanie spaceru wirtualnego na zdigitalizowanym cmentarzu parafialnym w Świlczy – kontynuacja działań podjętych w 2021 r.;
  • Remont Grobu Nieznanego Żołnierza oraz Zdzisława Zdzienieckiego.

Całość prac szacowana jest na 26 tys. zł, z czego pomoc finansowa to 12 tys. zł.
Termin realizacji zadania to czerwiec – październik 2022 r.

Zadanie to jest realizowane w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Świlczy. Wsparcie Partnera pozwoli przeprowadzić efektywną promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Działania przeprowadzone w ramach projektu wpłyną na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz aktywizacja lokalnej społeczności. Podejmowane działania wpłyną na poprawę wizerunku i pozytywne postrzeganie miejscowości Świlcza.


Loga projektu