Ze Świlczy i z Rudnej Wielkiej... Pułkownik Leopold Lis-Kula.

Redaktor Cezary Kassak przywołuje postać BOHATERA. Zapraszam do lektury artykułu w weekendowym magazynie „Nowin”.

Artykuł Przemilczany rodowód pułkownika Leopolda Lisa-Kuli