Monografii naszej wsi i parafii, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Świlczy.

Czasy, ludzie, historia