Artur Szary
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Świlczy
Moderator i założyciel strony
Kliknij na zdjęciu, aby odtworzyć nagranie
28 kwietnia 2019 r. na niedzielną prymarię przybyli do świleckiej świątyni nie tylko parafianie, ale i goście w osobach przedstawicieli samorządu terytorialnego i miejscowych organizacji społecznych,...
Kliknij na zdjęciu, aby odtworzyć nagranie

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Świlczy
mail: tps-kontakt@wp.pl

Adres:

Świlcza 152A
36-072 Świlcza

Facebook

Nr konta bankowego:

73 9159 1023 2005 5003 1748 0001
BS Głogów Młp. O/Świlcza