W środę, 17 maja br., w 78. rocznicę śmierci Bohatera, Towarzystwo Przyjaciół Świlczy oraz Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy zs. w Trzcianie zorganizowały patriotyczną ceremonię ku czci por. „Orlika”. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Wójtem Gminy Świlcza Adamem Dziedzicem, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie z dr. Piotrem Szopą, przedstawiciele Kapituły Wielkiego Godła Świleckiego pod przewodnictwem kanclerza prof. dra hab. Wiesława Wątroby, dyrekcja i społeczność Przedszkola w Świlczy i Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Świlczy oraz lokalna społeczność.

Uroczystość uświetnił pluton reprezentacyjny III Kompanii Strzeleckiej JP gminy Świlcza - strzelcy z Bratkowic, Świlczy i Trzciany pod dowództwem sierż. ZS Jakuba Majki i sierż. ZS Sylwii Mazan.  

17 maja 1945 r. podczas obławy połączonych sił UB i KBW w Rudnej Wielkiej został śmiertelnie ranny oficer dywersji niepodległościowego podziemia (ZWZ-AK i „NIE”) por. Wiktor T. Błażewski ps. „Orlik”. Ciało „Orlika” zostało skrycie pochowane przez władze komunistyczna ii do dnia dzisiejszego nie zostało odnalezione. Członkowie najbliższej rodziny i żołnierze bohaterskiego Porucznika zebrali z ziemi jego krew i złożyli w grobie matki, na cmentarzu w Świlczy.

Artur Szary - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Świlczy
Fotografie: Leszek Sądek


Zapraszamy do galerii zdjęć