Artur Szary
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Świlczy
Moderator i założyciel strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Towarzystwo Przyjaciół Świlczy przy współpracy z działem pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu...
Kolejny już raz na płycie stadionu sportowego w Świlczy odbyła się główna część sportowego i patriotycznego wydarzenia poświęconego kpt. Tadeuszowi Kirchnerowi, żołnierzowi i sportowcowi, którego losy...
Towarzystwo Przyjaciół Świlczy Towarzystwo Przyjaciół Świlczy powstało w 2001 roku. Członkami Komitetu Założycielskiego byli: Tadeusz Pachorek, Halina Bober, Józef Kornak, Eugeniusz Jandziś, Tadeusz M...
Ze Świlczy i z Rudnej Wielkiej... Pułkownik Leopold Lis-Kula. Redaktor Cezary Kassak przywołuje postać BOHATERA. Zapraszam do lektury artykułu w weekendowym magazynie „Nowin”.

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Świlczy
mail: tps-kontakt@wp.pl

Adres:

Świlcza 152A
36-072 Świlcza

Facebook

Nr konta bankowego:

73 9159 1023 2005 5003 1748 0001
BS Głogów Młp. O/Świlcza